Archive for the 'فرهنگ و هنر' Category

ایمان آوردم

• اوت 13, 2013 • نوشتن دیدگاه

باران ‌می‌بارد

• ژوئن 21, 2013 • نوشتن دیدگاه

کبودرنگ

• ژوئن 13, 2013 • نوشتن دیدگاه

بخشی از وصیت‌نامه‌ی من

• مه 17, 2013 • 2 دیدگاه

داد از داد

• مه 11, 2013 • نوشتن دیدگاه

مادر بزرگ

• مارس 21, 2013 • نوشتن دیدگاه

خدا ابری بود

• ژانویه 23, 2013 • نوشتن دیدگاه