Archive for the 'تلخ' Category

تهران گردتر از زمین!

• ژوئن 22, 2013 • نوشتن دیدگاه

باران ‌می‌بارد

• ژوئن 21, 2013 • نوشتن دیدگاه

کبودرنگ

• ژوئن 13, 2013 • نوشتن دیدگاه

بخشی از وصیت‌نامه‌ی من

• مه 17, 2013 • 2 دیدگاه

مادر بزرگ

• مارس 21, 2013 • نوشتن دیدگاه

خدا ابری بود

• ژانویه 23, 2013 • نوشتن دیدگاه

غیرمتعهدها متعهد شوید

• اوت 13, 2012 • نوشتن دیدگاه